Прочитать 3 раза на фото или без нее, плюнув через левое плечо:

"Не пішки іде (імя ворога), а на вовку їде,
жабою осідлався, а гадиною поганявся;
не дорогою йде, а корчами та болотом.
Корчі та болото обходять, а на вовка тюкають,
а на жабу плюють, а гадину б'ють -
щоб так і на нього весь світ харкав і плював
і до своєї ласки не приймав!"

Не  пИшки идЭ (…), а на вОвку йИдэ,
Жабою осидлАвся, а гАдиною поганЯвся;
Не дорогою йдЭ, а корчамы та болотом.
Корчи та болото обходять, а на вОвка тюкають,
А на жабу плюють,  а гАдину бъють –
Щоб так и на нього весь свит харкАв и плювАв
И до своей ласки не прыймАв!

Русский вариант:

"Не пешком идет (имя), а на волке едет,
лягушкой оседлался, а гадиной погонялся;
не дорогой идет, а корягами и болотом.
Коряги и болото обходят, а на волка тюкают,
а на лягушку плюют, а гадину бьют -
чтобы так и на него весь мир харкал и плевал
и к своей ласке не принимал"
http://s7.uploads.ru/t/x5BwA.jpg